Oppstart av nytt prosjekt for havnett i Nordsjøen

Tre personer med modeller av havvindmøller

Næringsminister Iselin Nybø møtte Florian Schuchert, direktør for havvindteknologi (t.h.), og Jens Økland, direktør for forretningsutvikling i Fornybar i forbindelse med annonseringen av at prosjektet Havnett er innvilget støtte på 82,7 millioner kroner gjennom Grønn plattform-ordningen. Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor ASA.

Prosjektet "Havnett" vil utvikle ny teknologi, kunnskap og løsninger som skal muliggjøre lønnsom utbygging av havvind på norsk sokkel, inkludert hvordan kraften fra havvind skal knyttes til strømnettet. Norsk Industri bidro med støtte til søknaden til Grønn plattform.

Arbeidet vil omfatte både bunnfast og flytende vindparker, og på sikt kunne gi nye grønne arbeidsplasser og økte eksportinntekter.

Blant leverandørene som skal bidra er ABB, Aibel, Aker Solutions og Nexans.

Støtten, inkludert prosjektbidrag fra partnerne, utløser en satsing på 125,5 millioner kroner totalt til å utvikle offshore havnett for fremtiden. Både leverandører og energiselskaper vil delta aktivt i prosjektet sammen med forskningsinstitusjonene. Prosjektet skal gjennomføres over tre år.

Prosjektet Havnett vil adressere markedsdesign og regulatoriske forhold knyttet til utbygging og drift av et havnett for tilkobling av store havvindparker. Det vil utvikle norsk teknologi og leverandørindustri for leveranser av nye kabeldesign, subsea-teknologi og flytende omformerstasjoner. Havnett har også en forskningsdel, ledet av SINTEF, som skal løse spesifikke forskningsutfordringer.

– Dette er et viktig prosjekt for Norge og også for flere norske bedrifter. Med både leverandører, energiselskaper og forskningsinstitusjoner med på laget så vil dette kunne bli et prosjekt som kan bidra til å utvikle norsk industri mot nye områder. Et velfungerende havnett vil gi høy regularitet, fleksibilitet og bidra til kommersielle prosjekter, sier bransjesjef Hans Petter Bøe Rebo i Norsk Industri Elektro og energi.

Les mer:

> Havvind: Oppstart av nytt prosjekt for havnett i Nordsjøen (Sintef)

> Oppstart av nytt prosjekt for havnett i Nordsjøen (Equinor)

> Grønn plattform (Forskningsrådet)