Norsk Industri

Innhold

Oppgradering ved Elkem Salten gir økt effektivitet, varmegjenvinning og redusert NOx-utslipp

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Ovn ved Elkem Salten

Foto: Elkem

Elkem har besluttet å investere i en betydelig oppgradering på ovn 1 ved Elkem Salten. Ved siden av å styrke levetiden og effektiviteten til ovnen, vil oppgraderingen redusere NOx-utslippene med opp mot 50 prosent, samt at arbeidsmiljøet i produksjonen forbedres.

Oppgraderingen har en totalramme på om lag 250 millioner kroner, og får god støtte fra NOx-fondet. Elkem Salten oppgraderte de to andre ovnene i henholdsvis 2013 og 2015. Etter denne ombyggingen vil verket ha som målsetning å ha halvert NOx-utslippene fra sine tre smelteovner, tilsvarende 500 000 dieselbiler. Med denne investeringen vil alle tre ovnene på Salten nå også ha NOx-reduserende teknologi.

 Helse og miljø for våre ansatte er vår viktigste prioritet, og samtidig som denne investeringen forbedrer det ytre miljøet vil dette forbedre det indre arbeidsmiljøet ved å blant annet redusere støvutslippet rundt ovnen, sier verkssjef Ove Sørdahl.

Det jobbes godt med miljø- og klimautfordringer i norsk prosessindustri. Det siste er Elkems oppgradering av ovn 1 ved Elkem Salten, som gir økt effektivitet, varmegjenvinning og reduserte utslipp av NoX. Dette viser at fondsløsninger og avtaler virker og løser både klima og miljøutfordringer på en effektiv måte, sier direktør for energi og miljø i Norsk Industri, Ole Børge Yttredal.

> Les mer her (elkem.com)

Om NOx og NOx-fondet
  • Nitrogenoksider (NOx) er avgasser som fører til sur nedbør, økt konsentrasjon av bakkenært ozon og bidrar til dårlig lokal luftkvalitet. Utslippene kan gi skadelige effekter på økosystemer og vegetasjon, i tillegg til helse skader for mennesker.
  • Næringslivets NOx-fond har som formål å redusere NOx-utslipp i Norge. 15 samarbeidende næringsorganisasjoner er stiftere av fondet. Innbetaling til fondet erstatter den statlige NOx-avgiften.
  • Norge er gjennom Göteborg-protokollen forpliktet til å redusere NOx-utslipp til 156.000 tonn i året. I 2010 var Norges samlede utslipp på 186.000 tonn, og siden 2008 har norske bedrifter redusert utslippene med over 35 000 tonn NOx.
  • Transportsektoren står for 58 prosent av Norges samlede utslipp, mens industrien står for 11 prosent av det samlede utslippet. Elkem står for vel 3,5 prosent av Norges samlede utslipp.