Norsk Industri

Innhold

Ønsker flere områder for havvind

Aktuelt, Nyhet, Olje og gass, Energi og klima

Publisert

Flytende vindmølle til havs

Foto: Øyvind Hagen / Equinor

Norsk Industri har levert høringsuttalelse til Olje- og energidepartementet (OED) i forbindelse med åpning av område for fornybar energi til havs.

Norsk Industri setter pris på at Olje- og Energidepartementet jobber aktivt for åpning av havområder for fornybar energiproduksjon til havs. Dette kan bidra til å redusere utslipp i tråd med Parisavtalen, nasjonale mål og EUs dekarbonerings-strategi. Det er avgjørende at satsingen har en industriell tilnærming, altså bygges på bedrifters og norske myndigheters erfaringer fra god ressursforvaltning og industriutvikling innenfor kraftproduksjon, maritim virksomhet og verdikjeden olje og gass. Dette vil gi arbeidsplasser, innovasjon og verdiskaping og ikke minst bidra til å kutte utslipp raskt i tråd med klimautfordringen.

Norge bør ta lederskap innen utvikling av flytende havvind, men det krever at vi snarest får på plass en helhetlig strategi med et klart mål om å etablere et hjemmemarked.

> Last ned høringsuttalelsen

Mer info (regjeringen.no)