Norsk Industri

Innhold

Økende energikostnad for industribedriftene

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Figuren viser utviklingen i energibruk og total energikostnad siden 2003. Kilde: SSB

Figuren viser utviklingen i energibruk og total energikostnad siden 2003. Kilde: SSB

Energikostnaden for industri- og bergverksbedriftene steg med 4,5 prosent fra 2016 til 2017, til 25,7 øre/kWh i gjennomsnitt.

Dette viser tall fra SSB. Energiforbruket var samlet 79 TWh (3,8 prosent mer enn i 2016), hvorav 45,2 TWh var elektrisk kraft. Samlet energikostnad steg til 20,3 milliarder kroner (+8,5 prosent) i 2017.

Energibruken i industri var det høyeste siden 2011, men det høyeste nivået de siste årene var i 2004 med energibruk på over 90 TWh. Samlet energikostnad var høyeste i 2011, mens kostnaden i 2017 var den høyeste utenom 2011.

Energikostnaden per kWh i industrien var høyere i 2011-13 på grunn av høyere olje- og kraftpriser. Kraftprisen i industrien var gjennomsnittlig f.eks. 34,2 øre/kWh i 2011 mot 32,5 øre/kWh i fjor.

Gjennomsnittlig kraftpris for industri- og bergverksbedriftene siden finanskrisen:

Energipriser (øre/kWh)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Industri

29,6

32,6

34,2

30,8

32,4

30,9

29,6

31,1

32,5

> Les mer hos SSB