Offentlig sektors inntekter fra CO2-kvotemarkedet

Publisert

Illustrasjon av industri i det grønne skiftet

Foto: AdobeStock

Norsk Industri har fått beregnet det offentliges inntekter som følge av CO2-kvotemarkedet. For perioden 2021 til 2030 er den beregnet til 632 milliarder kroner.

Oslo Economics har på oppdrag fra Norsk Industri sett på det offentliges inntekter som følge av CO2-prisen i kvotemarkedet. Inntektene kommer som følge av økte kraftpriser uten at det er økte kostnader for ren, norsk vannkraft, samt direkte kvotesalg fra staten. Dette er til sammen beregnet å gi en inntekt for perioden 2021-2030 på minst 632 milliarder kroner. Dette er mer enn 8 ganger så mye som CO2-kompensasjonen til industrien vil utgjøre i samme periode.

> Last ned rapporten fra Oslo Economics

> Last ned høringsinnspill til Energi- og miljøkomitéen om statsbudsjettet 2023