Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

OED foreslår åpning av områder for havvind

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Vindpark

Foto: AdobeStock

Før sommeren vil Olje- og energidepartementet sende på høring et forslag om å åpne området Utsira Nord utenfor kysten av Rogaland for søknader om vindkraft til havs. I tillegg vil det bli bedt om innspill til området Sørlige Nordsjø II.

- Utsira Nord egner seg for flytende vindkraft, som er den teknologien det knytter seg mest forventning til. Jeg vil be om innspill på om vi også bør åpne området Sørlige Nordsjø II, som ligger nær territorialgrensen mot Danmark og derfor kan egne seg for tilknytning til energisystemet på kontinentet, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

- Hvis vi kan vise verden at norsk, nyutviklet teknologi tar havvinden inn i neste effektivitets-fase, ja, så har vi skaffet oss et globalt marked for salg av ny, norsk teknologi. Det er ikke bare i Norge det blåser og verden trenger mer energi, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri

> Les mer her