Norsk Industri

Innhold

OED avslår NorthConnect

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Teknologi

Illustrasjon: AdobeStock

Olje- og energidepartementet (OED) meddelte 25. mars at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fatte vedtak i konsesjonssaken om en ny mellomlandsforbindelse for kraft mellom Norge og UK, NorthConnect.

– Det norske og nordiske kraftsystemet gjennomgår nå store endringer, og endringene skjer raskt. I tiden fremover skal blant annet de to nye kablene til Tyskland og Storbritannia settes i drift. Olje- og energidepartementet har kommet til at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å kunne avgjøre konsesjonssøknadene fra NorthConnect slik energiloven krever. Først må vi høste erfaringer med virkningen på kraftsystemet av de to kablene som er under bygging, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Regjeringens vedtak er helt i tråd med Norsk Industri og Statnetts anbefalinger.

– Regjeringen har truffet en klok avgjørelse. Den er også i samsvar med den foreliggende avtalen mellom regjeringen og opposisjonen (AP og MDG). I en tid med store endringer i kraftsystemet er det viktig at det over tid høstes erfaringer med virkningen av de to kablene som er under bygging, sier adm. dir. Stein Lier Hansen i Norsk Industri.

> Les mer her (OED)