Norsk tekstilbedrift investerer 50 millioner for å bli CO2-nøytral

Aktuelt, Nyhet, Teko, Energi og klima

Publisert

Illustrasjon av Innvik fabrikkområde

Innvik AS investerer 50 millioner for å bli CO2-nøytral. Illustrasjon: Innvik AS

Innvik AS har besluttet å investere 50 millioner for å oppnå en CO2-nøytral produksjon, øke kapasiteten og styrke internasjonaliseringen.

Møbeltekstilprodusenten Innvik AS har drevet tekstilproduksjon i 130 år. Med denne investeringen er målsettingen å redusere CO2-utslipp til null, øke omsetning til 100 millioner i 2023 og videre til 150 millioner i 2030.

Investeringen vil blant annet sikre et skalert og moderne garnfargeri som vil ha større kapasitet, lavere energibruk og som kan drives på bioenergi. De vil også innfase ny etterbehandlingsavdeling, for å sikre lavt energiforbruk og CO2-nøytral produksjon. Denne fornyelsen vil også frigjøre betydelig plass i kjernen av produksjonen, og dermed lage plass til veksten som er planlagt de kommende årene.

En viktig forutsetning i dette prosjektet var at Stryn Kommune i januar 2020 vedtok å knytte den nærliggende skolen og omsorgssenteret til anlegget for vannbåren varme som Norsk Bioenergi AS, med sitt lokale selskap Stryn Nærvarme AS, har planlagt oppført.

De samlede investeringene blir gjennomført med avgjørende støtte fra Innovasjon Norge (gitt som investerings- og innovasjonstilskudd), bank og eiere. Det er kraftfulle investeringer som skal sikre utvikling, konkurransekraft og arbeidsplasser i mange år fremover.

– Dette er veldig bra. Skal Norge nå sine sine mål om reduksjon i klimagassutslipp er det viktig at slike prosjekter blir realisert. Da er det godt å se at både kommune og Innovasjon Norge er med på laget, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

> Les mer på innvik.no