Norsk Industris innspill til høringen på Langskip - fangst og lagring av CO2

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Stein Lier-Hansen, Ole Børge Yttredal og Jeanette Iren Moen deltok på høringen om Langskip. Skjermdump: Stortingets nett-tv

Stein Lier-Hansen, Ole Børge Yttredal og Jeanette Iren Moen deltok på høringen om Langskip. Skjermdump: Stortingets nett-tv

3. november deltok Norsk Industri i høringen på Meld. St. 33 (2019-2020) Langskip - fangst og lagring av CO2. Her kan du lese vårt høringsinnspill.

Det er et faktum at mange industrielle utslipp ikke kan fjernes ved elektrifisering. For en del av disse prosessutslippene er CO2-fangst og -lagring det eneste mulige/realistiske virkemiddelet.

Vi er svært fornøyde med at Langskip nå ser ut til å bli realisert. Dette har vi jobbet med i mange år. Det er viktig for at industrien skal nå sine klimamål, det er viktig for leverandørindustrien i Norge og ikke minst er det viktig at vi nå får et lager på plass, som vil komme til nytte for industrien i andre deler av Europa. Her kombinerer Norge klimaansvar med en fremtidsrettet grønn næringspolitikk.

Norsk Industri mener den beste løsningen er at også Fortum Oslo Varmes fangstanlegg blir med fra start. Dette prosjektet vil bidra til store kutt i ikke-kvotepliktig sektor. Det er stor læringseffekt og overføringsverdi til andre avfallsforbrenningsanlegg i Europa. Selv om EU skulle nå alle sine mål for økt gjenvinning/resirkulering i 2035, vil de likevel trenge 100 Klemetsrudanlegg. Avfallssektoren og sementindustrien er to bransjer som hver for seg står for mer enn fem prosent av verdens klimautslipp og har ingen andre alternativer for å fjerne sluttutslippene fra verdikjeden.

– To fangstanlegg styrker verdikjeden for utvikling av CCS og reduserer den forretningsmessige og prosjektmessige risikoen. Prosjektet vil slik legge til rette for læring og kostnadsreduksjoner for nye prosjekter – både nasjonalt og internasjonalt. Overføringsverdien av å bygge Brevik-anlegget er stor, uavhengig av energikilder, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Stor overføringsverdi

Langskip er det mest innovative og komplette CCS-prosjektet i verden, der hele verdikjeden demonstreres; fra karbonfangst, via transport til permanent lagring av CO2 under Nordsjøen. Og overføringsverdien av å bygge Brevik-anlegget er stor. Å bygge anlegg har stor verdi i seg selv, det gir mye læring og det er slik man etablerer en leverandørkjede som igjen er nøkkelen til å få ned kostnader. Kunnskapen Norcem har opparbeidet seg de siste 15 årene i Norge er unik. Det har vært stor grad av nybrottsarbeid, og bedriften har nå en kompetanse og forståelse som er i verdensklasse. Erfaringsoverføring fra Brevik til andre anlegg står sentralt i arbeidet.

> Last ned vårt høringsinnspill

> Notat fra Norcem: Karbonfangstanlegg har stor overføringsverdi