Norsk Industri

Innhold

Norsk Industris innspill til EU-kommisjonen på energiområdet

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Internasjonalt

Publisert

Vannkraft

Foto: Terje Knudsen / Hydro

Norsk Industri har gitt innspill til to viktige høringer på energiområdet til EU-kommisjonen. Dette gjelder fornybar energi-regler og energieffektiviseringsdirektivet.

Norsk Industri understreker at Norge er i en spesiell situasjon hvor all elektrisitet industrien bruker kommer fra fornybare kilder. Dette gjør det umulig å redusere klimagassutslippene ved å endre energibærer.

Videre argumenterer vi mot opprinnelsesgarantier. Norsk kraftforbruk er 100 prosent fornybar og utslippsfri. Opprinnelsesgarantier har ingen kobling til faktisk elektrisitetsforsyning eller -forbruk. Opprinnelsesgarantier bør begrenses til frivillig støtte til fornybar energi og bør ikke rapporteres som en del av kraftmiksen. Koblingen mellom opprinnelsesgarantier og karbonavtrykk må fjernes. Det er kontraproduktivt for både dekarbonisering og arbeidet for ny fornybar energi, at opprinnelsesgarantier er et alternativ til faktisk innsats på viktige områder.

Se våre innspill:

> Renewable energy rules-høringen

> EU energy efficiency directive (EED)-høringen