Norsk Industris høringssvar til veileder om havvind

Publisert

Bilde fra Met Centre. Foto: Helge Hansen (Montag) / Met Centre

Foto: Helge Hansen (Montag) / Met Centre.

Norsk Industri har sendt inn høringssvar til "Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs, og forslag til endringer i havenergilova og havenergilovforskrifta".

I den videre dialogen med myndigheter og andre fremover vil Norsk Industri fokusere på følgende hovedpunkter:

  • Auksjonsmodellen må forlates til fordel for kvalitative kriterier.
  • Konsesjonsprosessen må endres slik at den kan gå raskere.
  • Øke utbyggingstakten Sørlig Nordsjø II.
  • Staten må forskuttere en del investeringer på vegne av felleskapet (Hybridnett, kartlegging av topografi og miljø, prekvalifisering/utvikling av systemløsninger).
  • Nettkunder på land skal ikke belastes kostnader for utbygging av offshore nett.

> Last ned høringssvaret

> Gå til høringen (regjeringen.no)