Næringsministeren ber offentlige oppdragsgivere ta mer av risikoen

Publisert

Fra Industrikonferansen.

Næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: Norsk Industri

I lys av blant annet svært høye strømpriser ber næringsminister Jan Christian Vestre offentlige oppdragsgivere om å dele på risikoen.

Prisveksten er historisk høy og særlig strømprisen er på skyhøyt nivå. Situasjonen er allerede krevende, og dette kan bli langvarig.

– Vi verdsetter at næringsministeren med dette brevet gir klart signal om at oppdragsgivere må vise fleksibilitet overfor leverandørene om de merkostnadene de har i disse tider, og gå i dialog om dette. Frem til nå har offentlige innkjøpere vært blant de minst villige til å ta høyde for den ekstraordinære utviklingen med blant annet eksepsjonelt høy strømpris som bedriftene ikke tok høyde for da anbud ble gitt. Vi anbefaler våre medlemmer å vise til dette brevet fra regjeringen i diskusjoner med kunder i offentlig sektor, sier direktør Knut E. Sunde.

> Les mer her (regjeringen.no)