Norsk Industri

Innhold

Næringslivets klimapris 2017 til Elkem Solar

Aktuelt, Energi og klima

Publisert

Selskapet fikk prisen av NTNU, Zero og NHO for sitt banebrytende og langsiktige arbeid med utviklingen av en ny produksjonsmetode for solcellesilisium.