Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse, Energi og klima

Publisert

Lofoten. Foto: AdobeStock

Foto: AdobeStock

Norsk Industri har gitt et høringsinnspill til NOU om næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn. Vi mener utredningen gir en god beskrivelse av industriens betydning i distriktene.

Norsk Industri mener at Distriktsnæringsutvalgets utredning, sammen med rapportene fra Demografiutvalget og Prosess21, bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget som trengs for å sikre fornyet og helhetlig politikkutforming knyttet til sentrale områder som f.eks. energi, klima, innovasjon og distrikt.

For å ha industriell aktivitet et sted er det en rekke faktorer som må være på plass for å sikre at industriens produkter er konkurransedyktige i globale markeder. Dette gjelder både i distriktene og i sentrale strøk. Viktige generelle rammebetingelser vil være skatter og avgifter, transport, tilgang til gode infrastrukturløsninger (kraft, kraftnett, vei, jernbane, sjøtransport, etc.), tilrettelegge for et variert arbeidsliv i distriktene, tilgang til kompetanse/utdanning, etc. Forutsigbare og langsiktige rammevilkår, både generelle og målrettede, er en forutsetning for at industrien skal øke sin verdiskaping samtidig som utslipp fjernes. Det grønne skiftet kan ikke gjennomføres i laboratorier eller i møter, det må skje der samfunnsnyttige produkter for fremtidens lavutslippssamfunn produseres.

> Gå til NOU 2020: 12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn (regjeringen.no)

> Last ned høringsvaret