Norsk Industri

Innhold

Nå åpnes det for søknader til EUs innovasjonsfond

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Illustrasjon

Illustrasjon: EU-kommisjonen

Verdens største finansielle støtteordninger for lavutslippsteknologi – EUs innovasjonsfond – planlegger å tildele 10 milliarder euro over den neste tiårsperioden til teknologi som bidrar til å redusere utslipp.

Nå er første utlysning for fondet klar. Norske virksomheter kan søke støtte allerede nå. Søknadsfristen er i oktober 2020.

> Les mer her

Se også:
Funding and tenders portal
Call document

Det er EU-kommisjonen som avgjør hvem som får støtte. Innovation and Networks Executive Agency (INEA) forvalter fondet på vegne av EU-kommisjonen, mens Enova er nasjonalt kontaktpunkt for fondet. 

Enova har dermed hovedansvaret for å forvalte Norges deltakelse i Innovasjonsfondet. Det betyr at Enova skal gi informasjon, rådgivning og følge opp søkere og potensielle søkere