Norsk Industri

Innhold

Milliardkontrakt for tysk havvindprosjekt til Aibel

Aktuelt, Nyhet, Olje og gass, Energi og klima

Publisert

Dolwin5 i Haugesund. Illustrasjon: Aibel

Dolwin5 i Haugesund. Illustrasjon: Aibel

Aibel og Keppel FELS skal bygge en plattform til et tysk havvindprosjekt. Aibels andel av kontrakten er verdt minst 2,5 milliarder kroner.

Den europeiske nettoperatøren TenneT har tildelt Aibel/Keppel FELS-konsortiet en kontrakt av betydelig størrelse* for levering av HVDC-plattform og landbasert omformerstasjon til offshore nettilkoblingssystemet DolWin5. ABB vil levere komplett HVDC-anlegg til plattformen og omformerstasjonen, som en underleveranse til konsortiet. Aibels oppgave innenfor konsortiet er prosjektering, ingeniørtjenester og innkjøp mens Keppel FELS sitt verft i Singapore skal bygge omformerplattformen. Etter transport fra Singapore til Haugesund vil Aibel ha ansvar for å installere ABBs HVDC konverteringsutstyr, i tillegg til ferdigstilling, transport og installering av plattformen på feltet.

- Med denne tildelingen opprettholder vi vår posisjon som en foretrukket partner i havvind-segmentet og styrker vår rolle som leverandør til det europeiske fornybar energimarkedet, sier konsernsjef i Aibel, Mads Andersen.

- Keppel og Aibel har jobbet sammen på ulike prosjekter over flere år, og vi er svært glade for å ha vunnet denne kontrakten sammen med dem. Vel så viktig er det at vi også får muligheten til å fortsette vårt samarbeid med ABB, et partnerskap vi har hatt i nesten ti år. Det er spennende at vi nå vinner fram med Aibels nye plattformkonsept i kombinasjon med siste generasjon ABB-utstyr, fortsetter Andersen.

- Det er imponerende og svært hyggelig at Aibel i Norge sammen med Keppel Fels vinner en slik kontrakt innenfor havvind. Dette er igjen et strålende eksempel på hvordan norsk kompetanse og erfaring fra bygging og gjennomføring av store komplekse prosjekter til petroleumsindustrien, gir konkurransekraft og store markedsmuligheter for leveranser til fornybar energiproduksjon, sier bransjesjef Runar Rugtvedt i Norsk industri Olje & Gass.

Fakta:
  • Planlagt levering: 3. kvartal 2024
  • Driftes av den tyske nettoperatøren TenneT
  • Skal installeres i DolWin-klyngen på tysk sokkel i Nordsjøen
  • Kommer til å ha en kapasitet på 900 MW fra tre vindparker
  • HVDC (høyspent likestrømsoverføring) er et overføringssystem av elektrisk energi over store avstander ved hjelp av likestrøm.

*Aibel bruker betegnelsen "betydelig størrelse" på kontrakter hvor verdien til Aibel er over 2,5 milliarder norske kroner.