Mer om strømstøtteordningen

Publisert

Kraftlinjer

Foto: AdobeStock

Regjeringen fremmet 30. september sin strømstøtteordning for 4. kvartal. Nå skal denne hurtigbehandles i Stortinget før den endelig vedtas i mer detalj av regjeringen.

Som vi annonserte i vårt medlemsmøtet denne uka: nå er regjeringens strømstøtteordning kommet. Den er utformet tett opptil de signaler som er gitt tidligere. Premisset om strømintensitet på tre prosent i første halvår i år for å inngå i ordningen gjelder, men legg merke til presisjonsnivået i proposisjonen – nettleien inngår i dette regnestykket, fjernvarme inngår med mer.

Man kan få dekket 25 prosent av merkostnadene utover strømpris på 70 øre ved å gjennomføre en energikartlegging. Man kan få dekket ytterligere 20 prosent av merkostnadene utover strømpris på 70 øre ved å gjennomføre energitiltak etter gitte kriterier. Maks beløp per bedrift for alt dette er 3,5 millioner kroner. Sistnevnte energitiltak må være minst 50 prosent gjennomført i løpet av to år.

Man sender inn sluttrapport til Enova etter investeringen. Bedriften kan få tilskudd på inntil 50 prosent av investeringskostnaden for enøk-tiltak. Sum støtte for alt må ikke overstige 5 millioner kroner.

Etter stortingsbehandling vil regjeringen lage forskriften i samråd med partene i arbeidslivet. Flere detaljer vil da kunne bli avklart.

> Les mer her (regjeringen.no)