Norsk Industri

Innhold

Lanserte ny rapport: Hvordan gjøre CO2-fangst lønnsomt?

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Overrekkelse av rapport: Hvordan gjøre CO2-fangst lønnsomt? F.h.: President i NHO, Arvid Moss, seniorrådgiver Heikki Eidsvoll Holmås i Multiconsult og LO-sekretær Are Tomasgard. Foto: Cathrine W. Eidal / Norsk Industri

Overrekkelse av rapport: Hvordan gjøre CO2-fangst lønnsomt? F.h.: President i NHO, Arvid Moss, seniorrådgiver Heikki Eidsvoll Holmås i Multiconsult og LO-sekretær Are Tomasgard. Foto: Cathrine W. Eidal / Norsk Industri

Hvilke virkemidler kan tas i bruk for å finansiere merkostnader ved bruk av CCS, og hvordan kan de bidra til utvikling av markeder for lavkarbonprodukter? Dette har Multiconsult sett nærmere på i en utredning som ble lansert 11. april.

For å nå langsiktige, globale klimamål blir karbonfangst og -lagring (CCS) en nødvendig teknologisk løsning både innen energisektoren og prosessindustrien. Realisering av en fullskala verdikjede for CCS i Norge, med CO2-fangst ved industrianleggene på Klemetsrud og i Brevik, og med transport og lagring av CO2 i Nordsjøen, er viktig for framtidig utvikling av CCS i Europa.

Multiconsults rapport gjennomgår ulike virkemidler som kan tas i bruk i Norge for å finansiere merkostnadene ved bruk av CCS og utløse investeringer i nye CCS-anlegg. Grunnlaget for rapporten er en antakelse om at staten ikke vil komme til å fullfinansiere fremtidige investeringer i CCS gjennom direkte bevilgninger over statsbudsjettet, utover de første anleggene.

Multiconsult har laget rapporten på oppdrag fra NHO, LO, Norsk olje og gass, Norsk Industri, Fellesforbundet og Industri Energi.

> Les mer og last ned rapporten (nho.no)

Rapporten er et innspill til oppdragsgiverne, og er en første vurdering av virkemidler som kan egne seg til å fremme markeder for lavkarbonprodukter med CCS. Rapporten er først og fremst en vurdering av enkeltstående virkemidler. Neste steg vil være å vurdere virkemiddelpakker og sektorovergripende virkemidler som samlet kan bidra til å utløse CCS som klimaløsning, samt å se på internasjonale og overnasjonale virkemidler som kan gjøre CCS aktuelt som løsning i et globalt marked.

Regjeringen foreslår statlig bidrag til undersøkelsesbrønn for CO₂-lager

Regjeringen vil foreslå overfor Stortinget at staten bidrar til å finansiere boring av en undersøkelsesbrønn for CO₂-lagring på sokkelen. Arbeidet er en del av forprosjekteringen av det norske fullskalaprosjektet for CO₂-fangst og -lagring.

> Les mer her (regjeringen.no)

> Les også: Karbonfangst og -lagring kan gi titusenvis av arbeidsplasser