Krever løft for klima og miljø i innkjøpspolitikken

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Foto: AdobeStock

Norsk Industri ber om at vektleggingen av klima og miljø ved offentlige innkjøp styrkes.

– Vi får stadig tilbakemeldinger fra en rekke bransjer hos oss om at miljø blir honnørord uten mening og ikke vektlegges nok ved innkjøp eller at anbudskonkurranser innrettes slik at det uansett er pris som blir avgjørende for tildelingen, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Han har store forventninger til Regjeringens varslede handlingsplan for grønne og innovative offentlige innkjøp.

– Vi forventer en handlingsplan med helt konkrete tiltak for å øke vektleggingen av klima og miljø ved offentlige innkjøp. Når vi skal videreutvikle verdens mest miljøvennlige industri må vi forvente at det offentlige er med på å skape et robust hjemmemarked for miljøvennlige produkter og produksjonsprosesser. Da er den konkrete innretningen av krav i offentlige anbudskonkurranse avgjørende, mener Sunde.

Les hele saken på anbud365.no