Norsk Industri

Innhold

Konsekvensutredning om deponi i Brevik

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Illustrasjonsbilde tatt fra Google Earth.

Regjeringen har bestemt seg for å utrede Brevik i Porsgrunn som et mulig nasjonalt avfallsdeponi. Det melder NRK Telemark.

Miljødirektoratet konkluderte allerede i mai med at de 25 mil lange gruvegangene i Brevik vil være den best egnede plassen å legge deponiet.

Regjeringen har bestemt seg for å utrede Brevik i Porsgrunn som et mulig nasjonalt avfallsdeponi. Det melder NRK Telemark. Miljødirektoratet konkluderte allerede i mai med at de 25 mil lange gruvegangene i Brevik vil være den best egnede plassen å legge deponiet.

Forslaget er omstridt lokalt, Porsgrunn bystyre har sagt nei til deponi. Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri, sier at det er bra at departementet går for konsekvensutredning, ettersom det innebærer at alle forhold rundt deponiet da vil bli belyst.

Klima- og miljødepartementet går for konsekvensutredning av Brevik-alternativet og av Nesset kommune i Møre og Romsdal, som er den andre mulige lokaliseringen av deponiet. En beslutning om hvor deponiet skal ligge, blir ventelig ikke tatt før etter valget i 2017.

> Les hele saken på regjeringen.no