Norsk Industri

Innhold

Klar tale fra industrilederne: Nå er det blodig alvor!

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Elektrolysehallen på Hydros Karmøy-pilot. Foto: Øyvind Breivik / Hydro

En midlertidig svikt i etterspørselen på verdensmarkedet etter korona, kan bli kostbar for norsk industri. Illustrasjonsfoto: Øyvind Breivik / Hydro

I et felles utspill fra Fellesforbundet, Industri Energi, EL og IT, Norsk Industri og Energi Norge krever organisasjonene at regjeringen må ta større grep for næringsutvikling og industri i kjølvannet av koronapandemien.

De fem organisasjonene har etablert en arbeidsgruppe for den kraftintensive industrien og fornybarproduksjonen. 25. juni gikk lederne for organisasjonene sammen om et felles krav til næringsminister Iselin Nybø (V) og olje- og energiminister Tina Bru (H). 

Frode Alfheim (Industri Energi), Jørn Eggum (Fellesforbundet), Jan Olav Andersen (EL og IT forbundet), Stein Lier-Hansen (Norsk Industri) og Knut Kroepelien (Energi Norge) var tydelige på at regjeringen må ta større grep for næringsutvikling og industri i kjølvannet av koronapandemien. De fem industrilederne har utarbeidet en felles plattform som ble overlevert de to statsrådene.

Blodig alvor for industrien

Den kraftintensive landindustrien i Norge frykter at det verste er foran dem. For viktige hjørnestensbedrifter over hele landet kan ettervirkningene av koronapandemien koste dyrt i årene som kommer. En midlertidig svikt i etterspørselen på verdensmarkedet etter korona, kan bli kostbar på sikt for norske bedrifter, ansatte og lokalsamfunn over hele landet.

Bransjeorganisasjonene Norsk Industri og Energi Norge sammen med fagforeningene Fellesforbundet, EL og IT forbundet og Industri Energi, står for bredden i norsk landindustri. Med nesten 3000 bedrifter og 250 000 fagorganiserte i ryggen, var det styrken i norsk industri som møtte statsrådene Tina Bru og Iselin Nybø.

Budskapet er klart fra organisasjonenes ledere.

Staten må bruke verktøykassa si og komme opp med både hjelp og beredskap som sørger for at folk er i jobb og at produksjonen holdes oppe. Dette er et arbeid som partene i industrien, kan gjøre sammen med myndighetene og virkemiddelapparatet, slår lederne i organisasjonene fast.

Flere utfordringer kommer

Både innenfor grønn omstilling og oppgradering av dagens kraftproduksjon vil det kunne skapes både økt lønnsomhet og kunne styrke industrien på sikt. Selve nedstengingen av Norge under korona har til nå ikke rammet den kraftintensive industrien hardere enn mange andre næringer. Utfordringene ligger foran industrien i et marked som er klart svekket i tiden som kommer. Dette er i ferd med å føre til en etterspørselskrise som kan ramme flere norske industribedrifter hardt hvis man ikke fra samfunnets side er forberedt på det som kan komme. Lavere etterspørsel vil da i neste omgang ramme fornybarnæringen.

Toppsjefene i de tre LO-forbundene og de to NHO-foreningene er tydelig på at det må gjøres en jobb både ute og hjemme. De ber innstendig regjeringen om å ikke miste av syne hva som kan komme i månedene fremover, men sørge for at forholdene legges til rette hjemme for å opprettholde aktiviteten. I tillegg må de sørge for at Norge ikke blir pålagt rammebetingelser i EU som gjør det umulig for industrien fremover å skape lønnsomhet. Dette er blodig alvor for bedriftene, de ansatte og lokalsamfunnene over hele landet!