Karbontoll bør være siste utvei

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Internasjonalt

Publisert

Illustrasjon karbonfotavtrykk

Illustrasjon: AdobeStock

EU foreslår å innføre "karbontoll" for å hindre at europeisk industri flytter ut eller blir utkonkurrert av importprodukter fra land der klimapolitikken er slappere og utslippskostnadene lavere. Norsk Industri er svært skeptiske til en slik løsning.

EU skriver følgende om den nye "karbontollen", eller carbon border adjustment mechanism (CBAM):

Europe’s efforts to go climate-neutral by 2050 could be undermined by lack of ambition by our international partners. This would mean a risk of carbon leakage. This occurs when companies transfer production to countries that are less strict about emissions. In such case global emissions would not be reduced.

This new mechanism would counteract this risk by putting a carbon price on imports of certain goods from outside the EU.

Norsk Industri frykter at en slik løsning vil medføre en konkurranseulempe for norske bedrifter. Vi risikerer å miste viktige virkemidler i kvotehandelssystemet. Vi er usikre på om dette har en klimaeffekt, og konseptet vil uansett være svært vanskelig å gjennomføre.

– Det er stor skepsis i industrien i Europa og for den del i Norge. Vi klarer ikke se at dette vil være noe som bidrar klimapolitisk. Og vi har store problemer med å se hvordan det skal være operativt, sier fagsjef Knut L. Baumann i Norsk Industri til Energi og Klima.

Norsk Industri ga et første høringsinnspill i saken i mars. I oktober skal det være en ny runde.

Les mer:

> Norsk Industris høringssvar (engelsk)

> «Dyp bekymring» i norsk industri for EUs planer om karbontoll (energiogklima.no)