Norsk Industri

Innhold

Karbonkompensasjon – regelverket lages nå

Nyhet, Energi og klima, Internasjonalt

Publisert

Karbon - periodiske system

FOTO: AdobeStock

EU har startet arbeidet med å lage nye retningslinjer for karbonkompensasjon for perioden 2021-2030, en prosess Norsk Industri er svært opptatt av.

EU-Kommisjonen innledet tidlig i januar en første konsultasjonsrunde på endringer i statsstøtteregelverket vedrørende kompensasjon for indirekte karbonkostnader, altså kostnaden som utslippskvoter overfører til kraftpriser.

Denne høringen, og regelverket for karbonkompensasjon generelt, har en ekstremt høy betydning for mange av Norsk Industris medlemsbedrifter. Mange benytter store mengder elektrisitet i sine produksjonsprosesser og får således kraftige kostnadsøkninger når prisen på utslippskvoter øker, til tross for at norsk kraftproduksjon og kraftforbruk er tilnærmet utslippsfri. Dette er fordi prisen på utslippskvoter har en sterk innflytelse på norske kraftpriser. En rapport utarbeidet for Norsk Industri av Pöyry Management Consulting (se link nederst på denne siden) viser hvordan dette henger sammen.

I vårt svar til EU-Kommisjonen understreker vi viktigheten av å opprettholde et meningsfullt karbonkompensasjonsregime for å motarbeide faren for karbonlekkasje. I tillegg beskriver vi hvordan regelverket bør utformes, der det blant annet er viktig at karbonkompensasjon skal være tildelelig til alle elektrisitetsintensive og handelseksponerte bedrifter, at karbonprispåslaget i kraftpriser må baseres på faktiske markedsforhold og at kompensasjonsregimet ikke må utsettes for vilkårlige innstramminger. Dette forklares nærmere i vårt posisjonsnotat lagt ved under. 

Last ned:
> Rapporten fra Pöyry Management Consulting
> Presentasjon
> Norsk Industris posisjonspapir

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!