Norsk Industri

Innhold

Investerer 150 millioner ved Elkem Rana

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Helge Aasen slipper gladnyheten på Industri2017 i Bodø.

Helge Aasen slipper gladnyheten på Industri2017 i Bodø.

På Industri2017 i Bodø annonserte adm. dir. i Elkem, Helge Aasen at de skal investere 150 millioner i miljøtiltak og tekniske oppgraderinger ved Elkem Rana.

Investeringen vil føre til mindre utslipp av støv, og samtidig sikre en høy og stabil produksjon.

- Elkem er en global aktør, men vi ønsker å satse videre i Norge. I løpet av de siste 10 årene har vi investert 11 milliarder kroner her i landet og vi har besluttet å investere 150 millioner i miljøtiltak og økt effektivitet på Elkem Rana, sier Helge Aasen, administrerende direktør i Elkem AS.

Elkem Rana. Foto: Mo industripark

Oppgraderingsprosjektet starter høsten 2017, og det vil løpe delprosjekter helt ut 2018. Denne investeringen skal brukes til å oppdatere det tekniske anlegget og til HMS og miljøoppgraderinger.

- Investeringsbeslutning er tatt på Elkems eget initiativ fordi vi ønsker å ta vår del av ansvaret. Dette vil ha positive effekter både for Elkem og for lokalmiljøet, sier Trond Sæterstad, divisjonsdirektør i Elkem Silicon Materials.

I tillegg investerer Mo Fjernvarme 20 millioner i forbedring av avsugskapasitet fra smelteovnene, noe som også vil bidra til bedre oppsamling av støv fra produksjonen og mindre diffuse utslipp.

- Denne nyheten er svært gledelig. Det samme er begrunnelsen: Et oppgradert teknisk anlegg betyr mindre utslipp, samt at man sikrer at produksjonen forblir høy og stabil. Elkem er en av flere industribedrifter som satser både på miljøet og en effektiv produksjon. Bedriften dokumenterer at norsk industri ser lyst på fremtiden og er villig til å bidra til lavutslippssamfunnet, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Kontaktinformasjon:

Trond Sæterstad, SVP Silicon Materials, tel: 917 08 763

Kristin Karlstad, VP Public Affairs, tel: 99 22 66 04, e-post: