Havvind kan bli Norges nye eksporteventyr

Aktuelt, Nyhet, Olje og gass, Energi og klima

Publisert

Havvind

Foto: Aker Offshore Wind.

En bred allianse innen norsk industri og norsk kraftnæring kommer nå med klare anbefalinger om hva som må til for å utnytte potensialet innen havvind.

Mens oljefunnene på norsk sokkel var unike i europeisk sammenheng, blåser vinden friskt på alle hav. Nå haster det for Norge. Andre land ser de samme mulighetene, og flere har allerede etablert leverandørkjeder og nasjonale satsinger med mål om å utvikle egen industri og produksjon.

En allianse med Aker, Equinor, Statkraft, Vårgrønn, Hafslund Eco, Energi Norge, Norsk olje og gass og Norsk Industri går nå sammen med sine anbefalinger om hva som må til for å utnyte potensialet innen havvind. Alliansens innspill til regjeringen ble 2. februar overlevert olje- og energiminister Tina Bru.

Anbefalingene balanserer målsettinger om:

  • Å utvikle en sterk leverandørindustri til nasjonale og globale markeder
  • En verdiskapende kraftnæring
  • Et velfungerende kraftmarked til nytte for konsumenter og produsenter.

> Last ned anbefalingene

– Norsk Industri mener regjeringen bør ha havvind som et av de viktigste satsingsområdene for å øke tilgangen til fornybar energi som kan gjøre oss i stand til å nå ambisiøse klimamål. Vi vil mangle betydelige mengder kraft når landet nå skal elektrifiseres, og vi tror ikke at Norge klarer å være selvforsynt med kraft hvis vi ikke bygger ut betydelig kapasitet i havet. Samtidig haster det med å komme i gang fordi det internasjonale markedet er i stor vekst, og vi må sørge for å ikke gå glipp av de mulighetene som finnes. Kan vi skape et solid hjemmemarked så kan vi skape store muligheter for eksport for et mangfold av aktører, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Les mer:

> Havvind kan bli Norges nye eksporteventyr (nho.no)

> Gigantallianse ber staten sette fart på norsk havvind: – Det haster ganske mye (e24.no)