Norsk Industri

Innhold

Haster med avklaring om avfallsdeponi

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Norge trenger en snarlig avklaring når det gjelder å få på plass et nytt anlegg for håndtering av spesialavfall. Vi er kraftig på overtid i denne saken. Les innlegge av NHOs Ole Erik Almlid og Norsk Industris Stein Lier-Hansen i Porsgrunns Dagblad.

Hvorfor er det viktig å få på plass et nytt anlegg? Først og fremst av hensyn til norsk industri. De mange industribedriftene som i dag leverer sitt spesialavfall til Langøya utenfor Holmestrand, vil om få år ikke ha noe sted å frakte avfallet til.

I verste fall kan dette føre til at de berørte bedriftene enten legger ned, eller flytter utenlands. Ingen er tjent med det. Norge trenger mer industri i fremtiden, ikke mindre.

Mot dette bakteppet, står det klart at denne saken ikke kun er et spørsmål om avfalls-håndtering. I virkeligheten er det industripolitikk saken går om. Industripolitikk - og Norges troverdighet som et klimamessig foregangsland.

Selvsagt skal Norge ha sitt eget avfallshåndterings-anlegg. Alt annet vil være feil. To lokasjoner er aktuelle for det nye avfallshåndterings-anlegget.

Begge steder er det sterke, lokale protester og aksjoner. Det er forståelig at denne type beslutninger vekker følelser. Samtidig er det ingen tvil om at norske myndigheter vil ivareta alle krav til sikkerhet og trygghet for dem som bor nær et slikt anlegg.

Politikk handler om veivalg. Noen ganger er beslutningene vanskelig å fatte. Da er det lett å skyve ting ut i tid. Men usikkerheten om et nytt avfallsdeponi har vart lenge nok. Beslutningen må faktisk fattes nå.