Håndteringsproblemet må løses

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Farlig avfall

Foto: AdobeStock

Regjeringens ekspertutvalg la 4. november frem sin rapport om farlig avfall, og konkluderer med at mengdene farlig avfall kan reduseres og anbefaler et bredt sett av virkemidler fram mot 2035 for å oppnå dette.

Utvalget er også helt klare på at det fortsatt vil være behov for et nytt deponi når dagens deponi på Langøya i Vestfold er fullt.

Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri er opptatt av at Norge må finne en bærekraftig løsning på problemet med farlig avfall.

- Dagens deponi på Langøya i Oslofjorden vil være fullt i løpet av 2024. Vi har en internasjonal forpliktelse til å håndtere vårt farlige avfall. Det er altså ingen løsning at vi skal basere oss på eksport. Vi må raskt få etablert et alternativ til Langøya. Staten, myndighetene og ansvarlige politikere må ta grep, for jo lengre denne saken utsettes, jo mer prekær blir situasjonen for berørt industri, kommunal sektor og andre, understreker Stein Lier-Hansen.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!