Norsk Industri

Innhold

Gull i norsk gråstein

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Kristin Skogen Lund går sterkt inn for øket utvinning av mineraler i Norge. Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri, er helt enig med Skogen Lund.

I industrien har vi tatt inn over oss at vi må være en del av løsningen, ikke en del av problemet.

Stein Lier-Hansen, Norsk Industri

I et intervju i VG 15. desember går NHOs Kristin Skogen Lund sterkt inn for øket utvinning av mineraler i Norge. Hun presenterer en rapport fra NGO (Norges geologiske undersøkelse) som viser at Norge har verdier skjult under bakken som samlet beløper seg til 8 000 milliarder kroner, dvs mer enn verdien av "Oljefondet".

Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri, er helt enig med Skogen Lund. Også når det gjelder den andre hovedkonklusjonen i intervjuet: Nemlig at mineralutvinning vil kunne bidra til "det grønne skiftet".

– I industrien har vi tatt inn over oss at vi må være en del av løsningen, ikke en del av problemet, når det gjelder å ta Norge til lavutslippssamfunnet. Derfor har vi utarbeidet veikart for nær sagt alle industrigrener og bransjer tilknyttet Norsk Industri, sier Lier-Hansen.

Her finner du veikart for mineralnæringen

Nøktern optimist

Til tross for at han ser mulighetsrommet i øket mineralutvinning i Norge, forblir Stein Lier-Hansen imidlertid en nøktern optimist. – Mange gruveprosjekter sliter med å bli realisert; enten på grunn av lokal motstand og protester fra miljøbevegelsen eller en sendrektig politisk behandling av utbyggingssøknadene. Og så er det ikke til å stikke under en stol at mineraler, som olje, har en internasjonal prisfastsettelse som svinger kraftig. Det som den ene dagen ble solgt som gull, kan prismessig bli til gråstein igjen tre dager etterpå, avslutter han.

> Les mer på nho.no og last ned rapporten fra NGU