Norsk Industri

Innhold

Full CO2-kompensasjon til Norske Skog Saugbrugs

Aktuelt, Nyhet, Treforedling, Energi og klima

Publisert

Papirrull

Foto: Norske Skog

Regjeringen vil gi Norske Skog Saugbrugs i Halden full CO2-kompensasjon, noe som gir fabrikken til sammen 233,5 millioner kroner ekstra til og med 2021.

Dette betyr i følge regjeringen at Saugbrugs vil få ekstra utbetalinger på ca. 31 millioner kroner i 2019, ca. 82,5 millioner i 2020 og estimert 120 millioner kroner i 2021.

– Dette er et svært gledelig budskap, og jeg vil gi honnør til regjeringen som her har utnyttet det juridiske handlingsrommet til å gi en av verdens mest klimavennlige papirfabrikker CO2-kompensasjon på lik linje med øvrig kvalifisert industri, sier styreleder og konsernsjef i Norske Skog, Sven Ombudstvedt i en melding.

Adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri slutter seg til:

– Dette er en viktig og riktig avgjørelse som sikrer tilliten til systemet og bidrar til at vi får en enda mer omstillingsdyktig grønn industri.

Norske Skog Saugbrugs AS ("Saugbrugs") har mottatt redusert CO2-kompensasjon siden 2013. CO2-kompensasjon er støtte til konkurranseutsatt industri som trenger mye strøm. EUs klimakvotesystem har ført til økte strømpriser i Europa, inkludert Norge. CO2-kompensasjon skal motvirke såkalt karbonlekkasje, det vil si at industri flytter ut av Europa til land som har billigere strøm fordi de har en mindre ambisiøs klimapolitikk.

Saugbrugs kompensasjon har vært kraftig redusert. Grunnen til reduksjonen er at kompensasjon ikke gis fullt ut til bedrifter som hadde strømavtaler som var inngått før EUs kvotesystem ble innført.

Klima- og miljødepartementet har nå vedtatt at Saugbrugs skal gis kompensasjon fullt ut, etter at Saugbrugs ba departementet vurdere grunnlaget for reduksjonen på nytt for årene 2018-2020.

Regjeringen sier at konkursen i 2017 har endret situasjonen for Norske Skog Saugbrugs, og dette har fått avgjørende vekt i beslutningen om å gi full CO2-kompensasjon til Halden-anlegget.

– Ved å gi full kompensasjon gjør vi det enklere for Saugbrugs å hevde seg som en grønn bedrift. Saugbrugs har med hjelp fra Enova gjort store investeringer i miljøvennlig teknologi de senere årene, og er en bedrift som viser vei i det grønne skiftet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Les mer:

Norske Skog Saugbrugs får full CO2-kompensasjon (regjeringen.no)

Norske Skog Saugbrugs innvilget CO2-kompensasjon (www.norskeskog.com)

Norske Skog jubler: Halden-fabrikk får CO2-millioner (e24.no)