Forslag for å styrke Norge som vertskapsnasjon for grønn industri

Publisert

Kraftledning over vassdrag

Foto: Norsk Hydro.

Norsk Industri, Energi Norge og fem av de største kraft- og nettselskapene, inkl Statkraft, samt Elkem og Hydro, har oversendt et initiativ til Storting og regjering et initiativ knyttet til forsert nettutbygging og forutsigbarhet i utbygging av tomter for ny industriproduksjon. Oppdraget gis til Siva.

Klimapolitikken setter ambisiøse utslippsmål for 2030 (og 2050). En videreutvikling av grønn industri kan gi minst 50 000 årsverk de nærmeste årene. Dette blir det ikke noe av om det ikke settes inn konkrete tiltak for å få fortgang i tilretteleggingen fra myndighetenes side.

Kraft- og nettilgang på de riktige stedene er en forutsetning for å vinne kappløpet om de nye industrietableringene. Per i dag tar dette alt for lang tid.

I notatet pekes det på SIVA som et statlig virkemiddel/katalysator som kan ta risiko slik at utviklingen av industrilokasjoner/tomter kan forseres.

Utfordringen er å få fram nok strøm til nye batterifabrikker, utvinning av grønn hydrogen og fangst og lagring av karbon.

– For å få til dette må bedriftene ha tilgjengelige arealer, og på den tomta må det være en stikkontakt som er stor nok til å etablere en batterifabrikk, produsere grønn ammoniakk eller elektrolyse i hydrogenproduksjon. Våre analyser viser at Norge bruker altfor lang tid fra noen ønsker den strømmen, til du faktisk får den strømmen. Andre land ligger mye lenger framme, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri i et intervju med Børsen.

I rapporten tas det til orde for å gi Siva (Selskapet for industrivekst) en større rolle som tilrettelegger, initiativtaker og risikotaker.

– Siva må forskuttere utgiftene og legge til rette for etableringer der det finnes aktuelle industritomter. Dette må skje så tidlig at strømmen er på plass når interessentene melder seg. Så overtar bedriften ansvaret og risikoen, forklarer Lier-Hansen til Børsen.

Les mer:

> Last ned brevet til medlemmer av Næringskomiteen og Energi- og miljøkomiteen

> Slår alarm: - Må få ut fingeren (borsen.dagbladet.no)