Norsk Industri

Innhold

Fornybardirektivet i havn

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Det bulgarske formannskapet klarte på imponerende vis å ro i land vinterpakkens direktiv for fornybar energi natt til 14. juni.

Det endelige kompromisset mellom EU-rådet, parlamentet og kommisjonen landet til slutt på en målsetting om at andelen fornybart energiforbruk i 2030 skal være 32 prosent.

Norsk Industri er svært positive til at målsettingen heves med fem prosentpoeng sammenlignet med det opprinnelige forslaget. Økt bruk av fornybar energi er en ytterst viktig ingrediens for at vi i det hele tatt skal ha en mulighet til å oppnå et utslippsfritt Europa innen 2050.

Bommer

På ett viktig punkt bommer imidlertid direktivet fullstendig på intensjonen om å gjøre fornybar energi verdifull. Ordningen med såkalte opprinnelsesgarantier blir dessverre skjerpet. Denne ordningen er en rendyrket verdipapirhandel koblet fra den reelle kraftproduksjonen. Det innebærer at norsk krafts fornybaregenskaper kan handles helt fritt og uavhengig av selve kraften.

Vann- og vindkraft som norske forbrukere har kjøpt og subsidiert vil, takket være denne ordningen, ikke kunne kalles fornybar dersom vi ikke er villige til å betale en ytterligere subsidie for å "dokumentere" at vi bruker den. Å kjøpe denne type dokumentasjon er selvsagt helt unødvendig. Norsk kraftproduksjon er 100 prosent fornybar, og den kraftutvekslingen vi har med utlandet er i all hovedsak eksport. Det finnes kort og godt ingen ikke-fornybar kraft i det norske nettet. At vår utmerkede og fornybare kraft plutselig får merkelappen "fossil" på grunn av handel med finansielle instrument basert på virtuelle forhold, er en svært uheldig bommert i et direktiv som ellers verdsetter reell fornybar energi.

Olje- og energidepartementet utreder for tiden hvordan ordningen best kan implementeres i Norge. Vi oppfordrer myndighetene til å benytte den fleksibiliteten som fins for at opprinnelsesgarantiordningen ikke skal så tvil om at norsk kraft er fornybar.

Les også: Opprinnelsesgarantier til revisjon