Forlenget konsesjon for havvind-prosjektet Havsul

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Vindpark

Foto: AdobeStock

NVE annonserte fredag 27. mars at de gir det planlagte vindkraftverket i havet utenfor Sandøy forlenget frist ut 2025 for å bygge ut.

Havsul skal levere strøm fra havvind til gassprosesseringsanlegget på Nyhamna på Aukra.

Historien er lang, ved at Havsul 1 først fikk konsesjon til å bygge vindkraftverket i Ålesund og Aukra kommuner i 2008, med frist for oppstart av kraftverket i 2013. Denne fristen ble senere utvidet til januar 2020, og NVE har nå innvilget forlengelse ut 2025 etter en offentlig høring.

Tillatelsen forutsetter blant annet at utbygger skal undersøke hvordan støyvirkninger i anleggs- og driftsfasen påvirker vandrings- og gyteforholdene for viktige marine arter, og de må kartlegge sesongtrekk og forekomsten av sjøfugl ved anlegget.

Havsul-prosjektet er viktig for lokal industriutvikling og vil ha en positiv innvirkning på kraftbalansen i Midt-Norge. Det er en riktig avgjørelse at NVE nå har gitt utbygger forlenget frist for en ferdigstillelse av prosjektet, sier direktør Ole Børge Yttredal i Norsk Industri.

> Les mer her (NVE)