Norsk Industri

Innhold

Flytende havvind kan bli norsk milliardindustri

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Flytende vindmølle til havs

Flytende vindmølle til havs Foto: Øyvind Hagen / Equinor

Flytende havvind kan skape verdier på opptil 117 milliarder kroner og en sysselsettingseffekt på 128 400 årsverk i Norge over en 30-års periode. Det fordrer at Norge får på plass et hjemmemarked for flytende havvindteknologi.

Norsk Industri har deltatt i en studie av verdiskapingspotensiale innen offshore flytende havvind. Og potensialet er stort. Analysene i den nye rapporten fra Menon Economics, son ble presentert på Havvindkonferansen 16. september, viser at inntil 20 prosent av det globale markedet er mulig å ta, noe som i så fall vil bety en verdiskaping på 117 milliarder kroner, og ha en sysselsettingseffekt på nærmere 130 000 årsverk frem til 2050. Offshore flytende vind vil dessuten kunne være en del av en ny "hav-økonomi" med nullutslippsløsninger til havs, og vi har et godt utgangspunkt med Norges lange maritime og industrielle kunnskap og gode vindforhold i Nordsjøen.

Norsk Industri mener regjeringen bør ha havvind som satsingsområde, og det er flere grunner til dette:

  • Parisavtalens mål krever mye fornybar energiproduksjon. Innenfor havvind kan Norge bidra til at det blir bygget mye fornybar strømproduksjon, og få verdiskaping ut av dette.
  • Vi går foran med el-biler i Norge, men havvind vil ha en langt større effekt for Europas og klodens klimagassutslipp. I likhet med karbonfangst og -lagring (CCS), blir dette et område der Norge kan og bør går foran – også fordi dette vil kunne skape mange tusen arbeidsplasser og verdiskaping for bedrifter og samfunn.
  • Med et solid hjemmemarked har vi vist gjennom olje og gass at det skapes muligheter for eksport for et mangfold av aktører.

Konklusjonen fra rapporten er at forutsetningene for å lykkes med å realisere verdiskapingspotensialet er:

  • Et aktivt hjemmemarked som legger til rette for å utvikle en operativ verdikjede.
  • Være tidlig ute, slik at man får en ledende rolle når teknologien blir kommersielt konkurransedyktig.
  • En tydelig visjon fra myndighetene som bidrar til forutsigbarhet for norske aktører.
  • Tilpassede virkemidler for læringseffekter fra havvind i kommersiell skala, og bidrar til at norske aktører kan posisjonere seg et nytt marked.

- Norge er avhengig av et aktivt hjemmemarked på norsk sokkel for å kunne etablere en verdikjede av leverandører, bygge kompetanse og kunnskap, skaffe referanseprosjekter som grunnlag for eksport, og ha en arena for å teste ut nye løsninger. Akkurat som vi har gjort i oljebransjen for å bygge opp en verdensledende offshore- og maritim næring, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

> Last ned rapporten "Verdiskapingspotensialet knyttet til utviklingen av en norskbasert industri innen flytende havvind"

Last ned pressemelding

> Last ned Stein LierHansens presentasjon