Finnfjord og samarbeidspartnere er tildelt 93 millioner kroner for å videreutvikle algeprosjektet på Finnfjord

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Algetank ved Finnfjord

Energigjenvinning og algeproduksjon ved Finnfjord. Foto: Finnfjord AS

Sentralt i prosjektet står realiseringen av fase 5 i algeprosjektet, som innebærer byggingen av en algetank på ca. 3,5 millioner liter – en såkalt kommersiell pilot. Støtten kommer fra Grønn Plattform, som er regjeringens tilskuddsordning for å fremme grønne forsknings og innovasjonsprosjekter.

Finnfjord er prosjekteier, og har et konsortium bestående av Finnfjord, UiT, Sintef, Flakstadvåg laks, Nofima og Cargill i ryggen for å utvikle prosjektet.

Sentralt i prosjektet realiseringen av fase 5 i algeprosjektet, som innebærer byggingen av en algetank på ca. 3,5 millioner liter – en såkalt kommersiell pilot. Videre er målsettingen å teste algene som laksefor i åpne merder på land og i havet. Prosjektet håper også å verifisere at laksefor innblandet alger vil øke laksens motstandsdyktighet mot lakselus.

Prosjektet bygger på mer enn seks års testing og utvikling av algeteknologi på Finnfjord. UiT og Finnfjord driver i dag allerede verdens største algebioreaktor – og nå har altså prosjektet kommet så langt at man er klar til å ta det neste store steget mot kommersialisering.

Dag Rune Olsen, rektor ved UiT, er svært fornøyd med dagens tildeling:

– Det er strålende! Dette er en nasjonal anerkjennelse av et samarbeid vi har hatt tro på fra dag 1.

Rektoren legger også vekt på algenes betydning for sirkulærøkonomien.

Geir-Henning Wintervoll, administrerende direktør ved Finnfjord, er selvsagt like fornøyd

– Dette er en stor dag for Finnfjord og UiT. Vi har hatt en langsiktig målsetting i flere år på å bli verdens første ferrosilisiumprodusent uten CO2-utslipp, og dette prosjektet vil være et viktig steg i den retningen.

Han legger til at dersom prosjektet lykkes vil det ikke bare gjøre Finnfjord mer bærekraftig, men det vil også hjelpe laksenæringen på å bli enda mer bærekraftig. En dobbel bonus!

Karl Almås fra Sintef synes at dette er et viktig gjennombrudd for oppskalering for å bidra til å løse forsituasjonen i oppdrettsnæringen. Det er spesielt interessant at det er et kompetanseprosjekt som løfter utviklingen av det norske forkompetansemiljøet. Han ser frem til samarbeidet med Finnfjord og UiT, og de andre samarbeidspartnerne i prosjektet.

– Finnfjord viser med denne tildelingen fra Grønn plattform veien i det grønne skiftet, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Les mer om Grønn plattform:

> Grønn plattform (forskningsradet.no)

> 1 milliard kroner til elleve store grønne omstillingsprosjekter (regjeringen.no)