EUs energiministre uenige om reguleringen av EUs gass og strømmarked

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Internasjonalt

Publisert

2. desember diskuterte EUs energiministre de høye energiprisene på rådsmøte i Brussel.

Under forrige rådsmøte anbefalte kommisjonen medlemslandene å bruke skattelettelser og tilskudd for å støtte husholdningene. Det mener Spania, Frankrike, Italia, Hellas og Romania ikke er tilstrekkelig og ønsker større mulighet til å selv regulere strømprisen ved å gripe direkte inn i markedet. Landene foreslo derfor å endre EUs elektrisitetsdirektiv. Det fikk de ikke støtte for.

Østerrike, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Irland, Latvia, Luxembourg og Nederland mener fortsatt at prisøkningen best håndteres gjennom tiltak på medlemstatsnivå. De ønsker ikke tiltak som undergraver konkurranseprinsippene i EUs energimarked.

Flertallet i energirådet aviste derfor det spansk-franske forslaget.

I pressekonferansen etter møtet sa energikommissær Kadri Simson, at innblanding i gass og elektrisitetsmarkedet kan ramme konkurranse og innovasjon, som blir viktige suksesskriterier for den grønne omstillingen. 

> Les konklusjonene fra ministerrådet (consilium.europa.eu)

> Se kommisær Simsons pressekonferanse (consilium.europa.eu)