EU-støtte til havvind-turbin på Karmøy

Aktuelt, Nyhet, Olje og gass, Energi og klima

Publisert

Kværner skal levere 11 flytende betongskrog for turbiner for offshore vindkraft, samt marine driftstjenester for Hywind Tampen-prosjekt. Illustrasjon: Kværner

Betongskrog fra Kværner til Hywind Tampen-prosjektet. Nå skal de levere en ny type til installasjon utenfor Karmøy. Illustrasjon: Kværner

En 10 MW vindturbin på et flytende betongfundament er konseptet som skal bygges ved testsenteret på Karmøy. Støtten på 290 millioner kroner går til prosjektet som skal designe, bygge, installere og drive den flytende vindturbinen 10 kilometer vest for Karmøy.

De norske deltakerne er alle del av Norwegian Offshore Wind Cluster som har koordinert arbeidet fra norsk side.

Hovedmålet med FLAGSHIP-prosjektet er å demonstrere en kostnadseffektiv 10 MW flytende offshore vindturbin for å sikre at kostnad per MWh reduseres til 40-60 euro / MWh i 2030, heter det i pressemeldingen.

Kværner vil med dette ha bygget to forskjellige typer flytende understell for vindturbiner. Den ene typen er 11 understell til Hywind Tampen, som har skrog egnet for store vanndyp.

 Den nye plattformen som vi håper å bygge for installasjon utenfor Karmøy vil være en halvt nedsenkbar flytende plattform som kan sammenstilles og brukes på grunnere vann over store deler av verden. Slik sett har prosjektet stor læringsverdi for oss, sier Niklas Indrevær, VP for Business Development i Kværner.

Endelig leveransemodell er ikke fastsatt – men Kværner håper å få til arbeid regionalt. Det vil skje i samarbeid med resten av konsortiet, basert på en totalvurdering av prosjektet.

– Får vi til lokalt arbeid, så føyer dette seg inn i en rekke av flytende vindkraftprosjekt som har blitt produsert i regionen – og som definitivt setter området på kartet. Som første leverandør av to forskjellige flyterkonsept for havvind, håper og tror vi at bransjen får øynene opp for norsk ingeniørkompetanse og Kværners evne til å levere slike prosjekter, sier Indrevær.

Horisont 2020 er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Med et totalt budsjett på 80 milliarder euro i perioden 2014-2020 er EU-programmet verdens største satsning på forskning og innovasjon.

– Det er svært gledelig at nye havvindprosjekter nå går videre. Disse er solide og vil kunne gi god industriutvikling i leverandørindustrien. Det er spesielt viktig at vi kan holde trykket oppe på slike prosjekter som kan realiseres i nær fremtid slik at vi kan tenke fremover oppi den krisen vi ser nå. Havvind, både bunnfaste og flytende løsninger, kan gi Norge flere grønne arbeidsplasser og norsk økonomi og leverandørindustrien flere ben å stå på i fremtiden, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef for Norsk Industri Olje & Gass.

> Les mer her (Norwegian Offshore Wind Cluster)