Norsk Industri

Innhold

ESA gir klarsignal til norsk fullskala karbonfangstprosjekt

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Norcem i Brevik

Foto: Norcem

EFTAs overvåkningsorgan ESA kunngjorde i dag godkjenningen av statsstøtte til bygging og drift av et fullskala CO2-håndteringsprosjekt i Norge. Godkjenning fra ESA er nødvendig for å gjennomføre fullskalaprosjektet i henhold til statsstøttereglene.

Alle hindringer er nå ryddet av veien for at vi omsider kan realisere en fullskala verdikjede for karbonfangst, -transport og -lagring.

– Vi må ikke skusle bort muligheten for å rulle ut det viktigste virkemiddelet for å nå de ambisiøse og nødvendige klimamålene fra Paris. Regjeringen må i statsbudsjettet gi klarsignal for hele verdikjeden inkludert begge fangstprosjektene. CO2-fangst og -lagring spiller en nøkkelrolle for dekarbonisering av sementproduksjon og avfallsforbrenning. Vi har prosjekter for fullskalatesting av begge teknologiene. I statsbudsjettet må det derfor bevilges penger til støtte for CO2-fangst og -lagring for både energigjenvinningsanlegget til Fortum Oslo Varme og for sementfabrikken til Norcem, sier Stein Lier-Hansen.

> Les mer her (regjeringen.no)