Equinor med partnere planlegger stor flytende havvindpark

Konsernsjef Anders Opedal på pressekonferanse 17. juni 2022 hvor Trollvind-prosjektet ble presentert. Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor

Konsernsjef Anders Opedal på pressekonferanse 17. juni 2022 hvor Trollvind-prosjektet ble presentert. Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor.

Equinor og partnerne Petoro, TotalEnergies, Shell og ConocoPhillips i Troll- og Oseberg-feltene, har igangsatt en studie og ser på muligheten for en flytende havvindpark i Troll-området om lag 65 kilometer vest for Kollsnes i Vestland.

Kraft fra Trollvind kan avhjelpe kraftbehovet til elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner, fremskynde havvindsatsingen i Norge og levere ekstra kraft til Bergens-regionen.

– Ved å produsere olje og gass med lave klimagassutslipp styrker vi norsk sokkels konkurransekraft, opprettholder aktiviteten i industrien og sikrer fremtidig verdiskaping. Trollvind er et konsept hvor fornybar kraft både bidrar til utslippskutt gjennom elektrifisering, leverer kraft til et område hvor kraftmangel allerede har skapt utfordringer for ny industriutvikling og Norge beholder ledertrøyen i industrialiseringen av flytende havvind. En fullskala flytende havvindpark som Trollvind kan bidra til raskere å realisere norske myndigheters ambisjon om å posisjonere Norge som havvindnasjon og vi bygger på kompetansen fra olje- og gassindustrien, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor.

Satsingen på en stor flytende havvindpark for kraftproduksjon til olje- og gassutvinning og prosessering på land er en veldig god nyhet når det kommer til økt krafttilgang i Norge, og ikke minst for norsk leverandørindustri. At oljeselskapene selv bygger ut og løser kraftbehovet for egen elektrifisering for å redusere klimautslipp er veldig positivt. Konseptet og bruksområdet for kraften, gjør at Trollvind kan komme forholdsvis raskt i gang og gi norsk leverandørindustri muligheter til å være med på denne reisen fra start og til gjennomføring.

– Det er godt å se konkrete prosjekter av betydelig størrelse bli planlagt. En årsproduksjon på ca. 4.3 TWh, og planlagt oppstart i 2027 gir forutsigbarhet og en portefølje for leverandørene, samt en kortere horisont for å få storskala havvind på sokkelen tidligere enn antatt, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

– Det er flytende havvindløsninger som gir størst potensiale for norsk innhold av leveranser og teknologi. En tidlig utbygging på norsk sokkel gir også norske leverandører en viktig erfaring og referanse for eksport av teknologi, tjenester og produkter til flytende havvind i et raskt voksende globalt marked. Det at oljeselskapene blir mer selvforsynt med fornybar kraft, bidrar også godt til at landbasert industri kan utvikle seg videre med god tilgang av kraft til konkurransemessige priser, sier Lier-Hansen.

> Les mer her (equinor.com)