Norsk Industri

Innhold

Equinor investerer i utbygging av Hywind Tampen

Aktuelt, Nyhet, Maritim, Olje og gass, Energi og klima

Publisert

Vindmøller i havet

Illustrasjon av Hywind Tampen-prosjektet. Dimensjoner og avstander er ikke realistiske. Illustrasjon: Equinor

Equinor og partnerne på feltene Snorre og Gullfaks har besluttet å investere i utbyggingen av havvindparken Hywind Tampen. 11. oktober leveres to oppdaterte planer for utbygging og drift til myndighetene.

Totalt skal det bygges elleve vindturbiner i vindparken, som vil være verdens største i sitt slag.

Olje- og gassplattformene blir de første i verden som skal forsynes med kraft fra en flytende havvindpark. Vindparken vil ligge om lag 140 kilometer fra land, mellom Snorre- og Gullfaks-plattformene, med havdyp på 260 til 300 meter.

Investeringen i Hywind Tampen vil være i underkant av 5 milliarder norske kroner. Norske myndigheter har gjennom Enova gitt tilsagn om støtte på inntil 2,3 milliarder kroner. I tillegg har Næringslivets NOx-fond besluttet å støtte prosjektet med opptil 566 millioner kroner.

Utbygging av en flytende vindpark på norsk sokkel som skal redusere CO2-utslipp fra norsk oljeproduksjon er ikke bare en gladsak for fornybarsatsingen, men også et viktig steg for videreutvikling av norsk leverandørindustri. Det store potensialet for flytende havvind er naturligvis globalt, men det er avgjørende med et hjemmemarked for å utvikle teknologi, kompetanse og en leverandørkjede med høyt norsk innhold.

Det er svært gledelig at Equinor med sine partnere har besluttet å bygge ut Hywind  Tampen. Det er nå avgjørende, og det er store forventninger til, at norske leverandører får stor uttelling av leveranser til dette prosjektet. Equinor har arbeidet tett med norske miljøer for utvikling konsept og teknologi, så vi er optimistiske på dette, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef i Norsk Industri Olje og gass, som organiserer leverandørindustrien.

Les mer:

> Investerer i utbygging av Hywind Tampen (equinor.com)

> Investerer fem milliarder på havvind i Norge (nrk.no)