Norsk Industri

Innhold

Enova inviterer til hydrogendugnad!

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Illustrasjonsbilde

Illustrasjon: AdobeStock

Europa skal styrke satsingen på utvikling av hydrogenteknologi. Som et ledd i dette arbeidet har de etablert et eget IPCEI-samarbeid for hydrogen, hvor Norge har meldt seg på.

IPCEI står for Important Projects of Common European Interest.

Enova har fått oppdraget med å kartlegge interesse i Norge for å bli med og skal forvalte den norske deltakelsen. Arbeidet skrider raskt frem, og den absolutte fristen for å melde interesse er allerede 1. februar.

Sitter dere på et innovativt hydrogenprosjekt som kan styrke verdien av europeisk samarbeid langs hele verdikjeden for hydrogen, er tiden for å melde interesse inne.

> Les mer her (enova.no)

Søk EUs innovasjonsfond

Er EUs Innovasjonsfond aktuelt for dere? Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Utlysningen har søknadsfrist 10.mars.

Les mer her