Norsk Industri

Innhold

Engasjerte ungdomspolitikere på kraft- og industritur

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

På Sima kraftverk.

På Sima kraftverk.

30.-31. mai var Norsk Industri, sammen med Statnett og Statkraft, vertskap for en fin tur til vestlandet sammen med et knippe av landets fremtidige politikere.

Kraftbransjen og prosessindustrien har et tett og nært forhold i Norge, og selv om selgeren og kjøperen naturligvis ikke er enig i alt, så er man fullt klar over at den ene ikke kan eksistere uten den andre.

Dette historiske, men også stadig mer levedyktige og videreførbare forholdet mellom vannkraften og industrien, og kraftnettets rolle i å binde oss sammen, var tema for vår Ungdomspolitiske kraft- og industritur til Vestlandet. Sammen med Statkraft og Statnett, tok Norsk Industri med representanter fra nesten samtlige ungdomspolitiske parti på omvisning i kraftverk, nettstasjoner og prosessindustri.

Vi besøkte blant annet Sysendammen, Sima kraftverk, TiZir i Tyssedal og Kvilldal kraftverk.

Hovedbudskapet var tydelig: prosessindustriens klimainnsats er viktig verdiskaping og nødvendig omstilling, og den fornybare kraften som tilføres over et sterkt og sikkert nett er grunnlaget for at omstillingen kan finne sted.

Det norske samfunnet trenger oss alle tre, og det trenger at vi fortsetter å ha et sterkt og stabilt forhold. Vi er sikre på at våre turdeltakerne fikk med seg dette budskapet.