Endringer i tarifferingen av kraftnettet på rask høring

Steiner i rolig elv

Foto: Norsk Industri

De enormt høye kraftprisene gir store inntekter til Statnett via fastledd og energiledd. Tidligere har Statnett satt fastleddet i tariffen til null. I august i år vedtok de tilsvarende også å sette det såkalte energileddet til null ut 2023.

RME har delvis overprøvd vedtaket, men gitt Statnett dispensasjon ut oktober 2022 med å sette energileddet til null. Fra 1. november foreslår nå RME at energiledet videreføres med områdepris cappet til 35 øre/kWh. Tilsvarende foreslås for underliggende netteiere. Forslaget har vært på en kort høring. Norsk Industri har levert høringsuttalelse.

> Last ned høringsuttalelsen