En milliard til hydrogenprosjekter

Publisert

Yaras anlegg på Herøya i Porsgrunn

Yaras anlegg på Herøya i Porsgrunn. Foto: Yara.

Yara Norge, Tizir Titanium and Iron og Horisont Energi får inntil en milliard kroner til prosjekter der de skal bruke hydrogen som et ledd i kampen mot klimakrisen.

Det er Enova som tildeler støtten. De tre prosjektene bidrar, hver på sin måte, til teknologiutvikling og demonstrasjon innen produksjon og bruk av hydrogen til industrielle formål. 

– Veien mot nullutslippsframtida krever store klima- og industripolitiske grep. Regjeringen vil at Norge skal lykkes med å gripe mulighetene som ligger i det grønne skiftet. For å få til dette må grønn omstilling gjøres til vår fremste vekststrategi. Da er vi avhengige av aktører som satser på løsninger som bidrar til å kutte utslipp og skape jobber. De tre hydrogenprosjektene som får støtte i dag er gode eksempler på nettopp dette, og de viser på en god måte hvordan Enova fungerer som fødselshjelp for å få ny klimavennlig teknologi ut i markedet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding fra Enova.

Hydrogen anses som en potensielt viktig del av løsningen for 2050. Enova skal bidra til den nødvendige teknologiutviklingen, for å ta Norge til lavutslippssamfunnet i 2050 og utviklingen av null- og lavutslippsteknologi i industrielle prosesser prioriteres høyt.

– Denne tildelingen viser nok en gang at industrien i Norge er på banen når det kommer til å løse klimautfordringene. Disse bedriftene satser tungt på teknologiutvikling som både er en del av løsningen her hjemme, og som kan spres internasjonalt, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Norges første bidrag til IPCEI Hydrogen

Prosjektene til Tizir og Horisont Energi innstilles også som norske bidrag til IPCEI Hydrogen (Important Projects of Common European Interest). Det er en felles-europeisk strategisk satsing for å bygge opp samlede europeiske verdikjeder for hydrogen. Dette for å ta et globalt lederskap innen hydrogen som klimaløsning.

Les mer:

> Enova støtter tre industriprosjekter med over 1 milliard norske kroner. Hydrogen er klimaløsningen i alle prosjektene (enova.no)

> Regjeringen satser én milliard på grønn hydrogen (nrk.no)

> Yara, Horisont Energi og Tizir får penger: Enova gir milliard til hydrogenprosjekter (e24.no)