Elkem velger Herøya for mulig fullskala industriproduksjon av batterimaterialer i Norge

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Elkem-konsernet har valgt Herøya Industripark som sted for en mulig fabrikk for fullskala industriproduksjon av batterigrafitt i Norge. Illustrasjon: Elkem

Northern Recharge batterifabrikk

Elkem-konsernet har valgt Herøya Industripark som sted for en mulig fabrikk for fullskala industriproduksjon av batterigrafitt i Norge.

Prosjektet, kalt Northern Recharge, har som ambisjon å forsyne den raskt voksende batteriindustrien gjennom en kostnadseffektiv produksjonsprosess og å gjøre batterier grønnere med lavere CO2-fotavtrykk.

Elkem bygger nå et pilotanlegg for batterigrafitt i Kristiansand. Piloten, som representerer en investering på 65 millioner kroner, tar sikte på å verifisere teknologi og kvalifisere produkter for mulig fullskala industriproduksjon. Piloten forventes å åpne i begynnelsen av 2021.

Basert på erfaringer fra pilotanlegget, vil Elkem vurdere grunnlaget for konkurransedyktig fullskala industriproduksjon med prosjektet Northern Recharge. Herøya Industripark, som er en av de største industriparkene i Norge, er nå valgt til stedet for denne mulige fabrikken.

Basert på norsk vannkraft

– Produksjon av batterimaterialer er en av Elkems største vekstmuligheter. Etterspørselen etter batterier øker som et resultat av den raske elektrifiseringen i transportsektoren og økende behov for energilagring i en mer bærekraftig fremtid. Dette krever ny produksjonskapasitet for batterimaterialer, og vi ser store muligheter for spesialiserte produkter med et grønt fotavtrykk, sier Michael Koenig, konsernsjef i Elkem.

Grafitt er det dominerende anodematerialet i litium-ion-battericeller, og etterspørselen forventes å mer enn tidoble seg fra dagens nivå til 2030. Elkems Northern Recharge-prosjekt tar sikte på å ta en konkurransedyktig posisjon i dette markedet, ønsker å bidra til en sterk europeisk batteribransje og vil kunne bygge en ny norsk eksportindustri basert på fornybar, norsk vannkraft.

– Det er en stor nyhet og viktig avklaring at Elkem nå har valgt Herøya som lokasjon for en mulig fullskala fabrikk for produksjon av batterimaterialer i Norge. Norge, med sin klimavennlige kraftproduksjon og gode industrikultur, bør være et foretrukket land for ny grønn industrivirksomhet. Skal vi lykkes i den beinharde internasjonale konkurransen kreves det god dialog mellom industri og myndigheter, slik at virkemiddelapparatet utformes treffsikkert og gir nødvendig risikoavlastning for gode prosjekter som dette, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

> Les mer her (elkem.com)