Norsk Industri

Innhold

Borregaard fikk A for klimaarbeid

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Jordkloden på gress

Illustrasjon: iStock

Den internasjonale klimaorganisasjonen CDP (Carbon Disclosure Project), har gitt Borregaard en plass på sin A-liste for selskaper som bidrar til positive klimaendringer.

Hvert år gir tusenvis av selskaper opplysninger om sin miljøpåvirkning, risiko og muligheter til CDP for uavhengig vurdering. Bedriftene som rapporterer til CDP får score fra A til D på grunnlag av hvor effektivt de takler klimaendringer, avskoging og vannsikkerhet. Borregaard har blitt anerkjent for sine tiltak for å kutte utslipp, redusere klimarisiko samt være med på å utvikle lavkarbonsamfunnet.

– Bærekraft er et nøkkelelement i vår forretningsmodell og én av Borregaards tre kjerneverdier. Selskapet tilbyr grønne produkter med gode klima- og miljøregnskap som erstatter oljebaserte produkter. Vi setter helse, miljø og sikkerhet øverst på dagsordenen gjennom hele konsernet og foretar betydelige investeringer på dette området. Samtidig er lønnsomhet en nødvendig forutsetning for bærekraft. Både måten konsernet drives på og produktene vi produserer er bærekraftige og møter globale behov, sier administrerende direktør i Borregaard Per A. Sørlie.

Vi gratulerer!

> Les mer her (borregaard.no)