Bekymret for økte CO2-avgiftssatser

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Støping hos TiZir

Foto: Sigbjørn Fiellheim / TiZir

I Regjeringens nye klimaplan varsles det kraftige økninger i CO2-avgiften. Norsk Industri er bekymret for ikke-kvotepliktig industri.

Industribedrifter med lavt effektbehov, som gjerne er mindre bedrifter med et lavt strømbehov, er skjermet fra EUs kvotesystem. Disse er dermed ikke i like stor grad i stand til å bære kostnadsbyrden klimakvotene utgjør, slik som de større bedriftene. I den nye stortingsmeldingen om klima foreslår regjeringen å øke CO2-avgiften fra dagens 590 kroner tonnet til 2000 kroner i 2030. Til sammenligning skisseres det at kvoteprisen kan øke til et sted mellom 450 og 900 kroner per tonn CO2.

I et intervju med Montel sier direktør Ole Børge Yttredal i Norsk Industri at et slikt scenario vil gi ikke-kvotepliktig eksportindustri i Norge en så stor konkurranseulempe at vi frykter at virksomhetene ikke vil overleve.

Han tar til orde for avtalebaserte løsninger som sikrer reduserte utslipp til avtalte tidspunkt. Dette betyr at ikke-kvotepliktig industri vil forplikte seg til konkrete utslippsreduksjoner over tid, kombinert med at CO2-avgiften trappes opp til å følge kvoteprisen, men heller ikke overstiger denne.

> Les hele saken i Montel