Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Alcoa signerer ny vindkraftavtale

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Foto: Vestas Wind Systems

Foto: Vestas Wind Systems

En ny langsiktig kraftavtale er inngått mellom Guleslettene Vindkraft og aluminumsprodusenten Alcoa Norway ANS. GIEK har bidratt ved å garantere for Alcoas betalingsforpliktelser.

Dette er Alcoas tredje vindkraftavtale, og avtalen styrker selskapets posisjon som en av de ledende kjøperne av bærekraftig vindkraft i det europeiske energimarkedet.

– Aluminium spiller en strategisk rolle i europeiske verdikjeder, og for avkarboniseringen av Europa. Denne kontrakten viser at Alcoa forplikter seg til å utvikle en bærekraftig aluminiumindustri, og til å sikre konkurransedyktig, fornybar energi til smelteverket i Mosjøen, sier Kai Rune Heggland, som er Alcoas Norgessjef.

– Vi bygger tillit mellom langsiktige, kommersielle parter. Alle GIEKs garantier gis på markedsmessige vilkår. Jeg er glad for at vi sammen kan hjelpe til med det grønne skiftet og sikre viktige industriarbeidsplasser i Norge, sier adm.dir. i GIEK, Wenche Nistad.

 –Krafttilgang på konkurransedyktige vilkår er en forutsetning for at prosessindustri skal kunne satse i Norge. Et slikt samarbeid som vi ser her mellom Alcoa og GIEK er svært viktig dersom vi skal nå målene i Veikartet for prosessindustrien om null CO2-utslipp innen 2050, sier adm. dir. Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

Les også:

> Pressemelding fra Alcoa

> Pressemelding fra GIEK

> Sak om tidligere kraftkontrakt til Alcoa