Aker Solutions vinner store kontrakter for CO2-håndtering

Publisert

Northern Lights. Illustrasjon: Equinor

Northern Lights. Illustrasjon: Equinor.

17. desember ble det annonsert at Aker Solutions vinner kontrakter til en verdi av 1,3 milliarder kroner for både anlegg på land og havbunnssystem for nordlig CO2-lagring.

Det er Equinor som har tildelt disse to viktige kontraktene i forbindelse med Northern Lights-prosjektet. Arbeidet starter allerede i januar 2021.

Den ene EPC-kontrakten (prosjektering, anskaffelse og bygging) er for landanlegget i Energiparken i Øygarden. Landanlegget skal motta flytende CO2 for mellomlagring og videre eksport via rørledning for permanent lagring under havbunnen. Verdien av kontrakten anslås til om lag 1,05 milliarder norske kroner. Arbeidet planlegges å være fullført innen 1. kvartal 2024.

Den andre EPC-kontrakten er for leveranse av et undervannssystem for injeksjon i CO2-brønn i Nordsjøen. Kontrakten er tildelt som avrop under rammeavtalen inngått med Equinor i 2017. Verdien av kontrakten er på om lag 250 millioner kroner. Arbeidet med installasjon og fullføring skal være klart i 2023. Kontrakten omfatter også opsjon på utstyr for framtidige brønner.

– Det er svært hyggelig å registrere at beslutningen om etablering av fullskala CO2-fangst og -lagring, Regjeringens "Langskip"-prosjekt,  gir raske tildelinger av kontrakter til norsk leverandørindustri. Ved siden av at dette er et svært viktig prosjekt for å redusere klimautslipp, vil det være et viktig prosjekt for utvikling av norsk leverandørindustri inn i nye markeder med store internasjonale potensialer, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef i Norsk Industri Olje og Gass.

Les mer:

> Aker Solutions Wins Contracts for Both Onshore Plant and Subsea System for Northern Lights CO2 Storage

> Equinor tildeler Northern Lights-kontrakter