Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Stifter industri-klynge i Rørosregionen

Signering av stiftelsespapirer

Fra venstre: Arnt Sollie, administrerende direktør, Røros E-Verk as - Roger Berggård, fabrikksjef, Røroshytta as - Torgeir Svae, finansdirektør, Os ID as - Tor Lømo-Hansen, daglig leder, Røros Dører og Vinduer as - Rolf Scjølberg, daglig leder, Røros Produkter as - Dag Vinge, Site Manager, Norbit as - Erland Sjøvold, daglig leder, Røros Tweed as - Ottar Tollan, Site Manager, Flokk as

Nylig signerte selskapene Flokk (HÅG), Os ID, Røros Tweed, Norbit, Røros Produkter, Røroshytta, Røros Dører og Vinduer, Røros E-Verk og Røroshetta stiftelsesdokumentene for et nytt samarbeid i Rørosregionen. Dermed har en ny industri-klynge sett dagens lys.

De største industribedriftene i Rørosregionen er blitt enige om å samarbeide tettere. Målet er økt verdiskaping, lønnsomhet og innovasjonsevne. Sammen skal de sikre sin nasjonale og internasjonale konkurranseevne og sørge for å beholde norsk vareproduksjon og viktige industriarbeidsplasser i regionen også i framtida.

Det nye nettverket har foreløpig fått navnet «Kundetilpasset produksjon, en industriklynge i Røros-regionen».

– Vi gratulerer industribedriftene på Røros med etableringen! Bedriftene er alle ledende innen sine segmenter nasjonalt og noen har også ledende eller sterke posisjoner internasjonalt som er tuftet på høy kompetanse og en effektiv verdiskaping på Røros. Gjennom dette samarbeidet vil de strekke seg lenger, og det heier vi på, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri Desigindustrien.

Politikerne må få øynene opp for at vi i Norge har en stor og eksportrettet ferdigvareindustri, som klarer seg godt utenfor Norges naturgitte ressurser. Bedriftene – og klyngen – på Røros er et supert eksempel på dette.

– Norsk ferdigvareindustri har en produksjonsverdi på 121 milliarder kroner og halvparten eksporteres. Vi savner virkemidler som finnes i våre naboland, sier Sundet.

> Les mer om ferdigvareindustrien

> Les mer om den nye klyngen