Norsk Industri

Innhold

Norsk Industris Designstipend for unge formgivere

Aktuelt, Nyhet, Designrommet, Designindustrien

Publisert

Vi leter etter to nyutdannede designere til Norsk Industris Designstipend for 2018!

Søknadsfrist: 25. mai 2017

Tildeling innen 5. juni. Stipendperioden har oppstart medio august og pågår til januar 2018.

Du har sjansen til å få et arbeids-/designstipend til en verdi av kr 100.000, som skal dekke utgifter og bopel i perioden du er tilknyttet stipendbedriftene.

Norsk Industris Designstipend er nytt av året. Takket være bedriftene Magnor Glassverk AS og Vestre as inviterer vi nå til første utdeling.

Juryen

Norsk Industris Designstipend er jurybedømt. Årets jury består av Dave Vikøren, Runa Klock, Egil Sundet, Bjørn O. Waage og Jan Christian Vestre.

Hvem kan søke?

Norsk Industris Designstipend er åpen for unge formgivere virksomme i Norge eller norske statsborgere virksomme utenlands. Vi søker primært kandidater med masterutdannelse i design fra norsk høgskole, universitet eller tilsvarende i løpet av de siste årene.

Norsk Industri har siden 1970-tallet stått bak Industrirettet Møbeldesign Stipend (IMD) som har blitt tildelt en rekke norske designere. Blant annet har Svein Gusrud, Peter Opsvik, Terje Ekstrøm, Olav Eldøy, Andreas Engesvik, Atle Tveit, Allan Hagerup, Runa Klock, Marthe Frøystad, Bjørn Blikstad, Morten Knarrum, Anders Berg, Jonas Norheim, Vera Kleppe og Åshild Kyte hatt gleden av dette stipendet.

Søknad med motivasjonsbrev, CV og portfolio sendes til:
Norsk Industri v/ Egil Sundet, Pb 7072 Majorstuen, 0306 Oslo, eller egil.sundet@norskindustri.no.